Viona Blu Sisters- korvakorujen arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Viona Blu Ky, Männistökatu 2A 3 33410 Tampere

2. Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat osallistuneet arvontaan osallistumisaikana. 

3. Facebook ja Instagram

Voittaja arvotaan satunnaisesti kaikkien osallistujien kesken Facebookissa ja Instagramissa. Järjestäjä ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti yksityisviestillä Facebookissa ja Instagramissa. Tässä yhteydessä voittajan tulee toimittaa Järjestäjälle osoitteensa ja puhelinnumeronsa palkinnon lähettämistä varten. 

Facebook ja Instagram eivät ole mukana arvonnassa.

Arvonta ei ole millään tavoin Instagramin, Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan järjestäjän käyttöön, ei Instagramin, Facebookin tai vastaavan median.

4. Osallistumisaika

Arvonnan osallistumisaika on 26.4.2021-9.5.2021 kello 12.00. Arvonta voidaan myös lopettaa edellä mainittua päivämäärää aiemmin tai sen viimeistä osallistumispäivää voidaan siirtää.

5. Palkinto

Palkintona arvotaan kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken Viona Blu Sisters- korvakorut verkkokaupan valikoimasta www.vionablu.com. (190 €). Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

6. Arvonnan ajankohta

Arvonta suoritetaan 9.5.2021 kello 12.00 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä. Jos voittajaa ei tavoiteta viikon (7 vuorokautta) aikana arvonnan jälkeen on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja osallistujien joukosta. Voittajalla on myös oikeus olla vastaanottamatta palkintoa, jolloin arvotaan uusi voittaja.

7. Järjestäjän vastuu

Arvonnan voittaja vastaa kaikista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa arvonnan järjestäjän ja yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon voittamiseen. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä eivätkä muista kilpailuun liittyvistä virheistä. Arvonnan järjestäjä vastaa arpajaisveroista.

8. Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja käsitellään Viona Blun tietosuojaselosteen mukaisesti. 

9. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Järjestäjä pidättää oikeuden ilman erillistä ilmoitusta hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet arvonnan sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjällä on oikeus tarpeen vaatiessa muuttaa näitä sääntöjä ilman eri ilmoitusta.

Sanoma Retarget